ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní informace ŠD

 

 

Družina je umístěna v nově zrekonstruované místnosti základní školy a v učebně 4. a 5. ročníku. Je uzpůsobena volnočasovým aktivitám dětí. Jedna místnost je určena hrám a relaxačním činnostem. Tomu odpovídá i nábytek a ostatní vybavení. Druhá část je zařízena jako učebna, kde mají děti hry, stavebnice a pracovní zázemí. Vše je přizpůsobeno tak, aby každé dítě mělo své pracovní místo. Činnost školní družiny zajišťuje jedna kvalifikovaná vychovatelka.

Naší snahou je vytvoření klidného a příznivého sociálního prostředí, činnost vycházející ze zájmu žáků a ohledem na věkovou přiměřenost, ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy, vytváření podmínek pro spoluúčast žáků na životě školy.

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. až 5. ročníku tzn. 6 – 11 let na základě přihlášky vyplněné zákonným zástupcem. Kapacita školní družiny je 30 žáků.

Zájmové kroužky ve školní družině ve školním roce 2019/2020

Po – Pá od 13.00 – 13. 30  - individuální činnost dle zájmu dětí

Po – Pá od 13.30 – 14. 30  - organizovaná činnost

Po – Pá od 14.35 – 14.50  - odpolední svačina

Po – Pá od 14.50 – 15. 40  - individuální činnost dle zájmu dětí

Pondělí:  kroužek flétny

Vlasta Pflugová  -13.30 – 14.00 hod.

 

Úterý:    přírodovědný kroužek

Jana Srpová- 13.30 – 14. 30 hod.

 

Středa:   Deskové hry

Jana Srpová -13.30 – 14.30 hod.

 

Čtvrtek: Šikovné tlapičky  (vyrábění + výtvarná činnost)

Jana Srpová 13.30 – 14. 30 hod.

 

Pátek:  sportovní kroužek -(sudý týden)

            kroužek gymnastiky - (lichý týden)

Jana Srpová + Lucie Duchoňová- 13.30 – 14. 30 hod.