ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

27. února se žáci 1. a 2. třídy proměnili v paní a pány učitele. Učivo o částech lidského těla jsme nejprve zpracovali v expertních skupinách - měli jsme experty na horní končetiny, trup, hlavu či dolní končetiny. V těchto skupinách jsme se vzájemnou podporou připravili na předávání informací ostatním žákům, kteří zase nám předali nové informace o dalších částech našeho těla. Ve vzájemné spolupráci jsme pak vypracovali plakát, na kterém jsme si ověřili nově získané informace. Věřím, že si žáci přidali do své slovní zásoby nové pojmy, jako temeno, týl, nárt apod. Učení děti skutečně bavilo o čemž svědčí přiložené fotografie.

21. 2. 2024 jsme na naší škole uvítali milou návštěvu. Otevřeli jsme dveře naší školy jiným pedagogům, kteří se přišli inspirovat přímo do naší výuky. Nabídli jsme sedmi učitelům tandemovou výuku ve druhé třídě (3., 4. a 5. ročník), kde žáci ve dvouhodinovém bloku objevovali nové informace z oblasti vývoje člověka. Samozřejmě každá věková kategorie měla svá specifika vycházející z ŠVP, ale výsledek byl inspirací nejen pro návštěvu z vnějšku, ale i pro ostatní ročníky.

Žáky musím velmi pochválit za pokrok ve spolupráci, využití digitální technologie i (stále ještě náročné) evaluaci své práce s nápady na progres do budoucna. Pokrok, který je patrný každým týdnem.

Moc děkujeme všem návštěvnicím za vstřícnost a pozitivní přístup. Mám radost, že i tak malá škola, se skutečně rodinnou atmosférou, může být inspirací pro své okolí.

Naši předškoláci v MŠ se skutečně pečlivě připravují na klidný přechod do ZŠ. Vzhledem k benefitu naší školy, kterým je bezesporu známé prostředí jedné budovy i brzké poznání paních učitelek při vzájemném setkávání se nejen na společných akcích, dáváme dětem možnost oddálit stresové situace, kterých si jistě užijí v dospělosti dost.

Rodinná atmosféra školy dává tedy dětem příležitost probudit v sobě vše, co k učení potřebují bez blokace stresovými faktory. Zároveň malý kolektiv školy přispívá ke skutečné individualizaci výuky na ZŠ a vzájemné podpoře mezi dětmi.

Těšíme se na setkání s rodiči 19. 2. i na spoustu akcí, které nás čekají. Předškoláčky pak čeká zápis 6. 5. 2024.

Pedagogičtí pracovníci naší školy i školky využili den odstávky elektrického proudu pro plánování rozvoje školy. Ztížené pracovní podmínky jsme dokázali potlačit a společně, věřím, že v příjemné atmosféře, jsme uchopili jednotlivá kritéria kvalitní školy tak, aby nás posunuli. Věřím, že jsme zvolili ty nejlepší podněty k dalšímu plánovanému rozvoji, a jsme zase o kousek blíže našim dětem a žákům - protože pro ty tady jsme! Ověřili jsme si známou pravdu, že škola je kvalitní s kvalitním personálem, který na sobě neustále pracuje a je ochoten vyzařovat. I to, že pro příjemné pracovní prostředí je nutná otevřená komunikace. Našli jsme další příležitosti, jak dát dětem ještě víc do jejich budoucnosti, a kterak využít potenciálu, který nabízí malotřídní škola.

Všem pedagogickým pracovníkům děkuji za příznivou atmosféru, kterou vytvořili, a která byla jistě potřebná pro tvůrčího ducha :)

Ve středu 14. února jely děti a učitelky z naší MŠ do dovadla Alfa v Plzni. Všechny děti se moc těšily nejen na divadlo, ale také na cestu autobusem, která byla pro děti dobrodružstvím. Po příjezdu do divadla se děti občerstvily svačinkou, a pak už jsme se šli usadit do sálu a čekali na představení s názvem ,,Jak si Míša hledal kamaráda". Představení bylo velice pěkně zpracované ve formě roztomilých loutek i živých herců. Děti do děje vtáhlo spoustu chytlavých písniček, efektů a v neposlední řadě roztomilý a dojemný příběh o medvídkovi Míšovi. Po představení nás čekala opět cesta autobusem rovnou na oběd v naší školce. Všichni si výlet moc užili a už teď se s dětmi těšíme na další podobné dobrodružství.