ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Poslední den školního roku se nesl ve znamení slavnostního předání vysvědčení, které bylo krásným zakončením všech aktivit a úspěchů našich žáků. Vzhledem k příležitostem, které naše škola nabízí, a díky přízni počasí, jsme se rozhodli předávat vysvědčení na terase školy. Sluníčko svítilo a už slibovalo prázdninová dobrodružství.

Během tohoto školního roku naši žáci prožili mnoho nezapomenutelných okamžiků a účastnili se různých vzdělávacích akcí.

Slavnostní předání vysvědčení na terase bylo důstojným završením všech těchto aktivit. Děti si převzaly svá vysvědčení s úsměvem a hrdostí, protože věděly, že za nimi stojí celý rok tvrdé práce a úspěchů. Atmosféra byla plná radosti a očekávání, co přinesou nadcházející prázdniny. Zároveň se nesly ovzduším jemné pocity lítosti nad odchodem našich páťáků do nové školy. Přejeme jim hodně úspěchů. Dveře naší školy jim zůstávají i nadále otevřené - rádi Vás uvidíme!

Děkuji všem zaměstnancům školy, obci, rodičům a přátelům školy za Vaši podporu a spolupráci během celého roku. Bez Vaší pomoci by nebylo možné dosáhnout všech těchto úspěchů.

Pro mne byl tento rok, stejně jako pro prvňáčky, tím prvním v roli ředitelky naší školy. Věřím, že společnými silami budeme i nadále rozvíjet a profilovat potenciál této školy, která je důstojným článkem rozvoje celé komunity Osvračína. 

Přeji všem žákům i rodičům krásné prázdniny plné dobrodružství a odpočinku a těšíme se na další společný školní rok plný nových zážitků a výzev.

 

Na naší škole jsme ve středu 26. 6. zažili výjimečnou událost nazvanou Autorské čtení, která se stala vyvrcholením celoročního úsilí žáků v dílnách psaní, které probíhají jednou týdně. Tato událost byla skvělou příležitostí, aby mladí autoři mohli představit svá literární díla a sdílet je s ostatními.

Během celého školního roku se žáci věnovali psaní různých příběhů, ať už krátkých povídek nebo delších textů, kde zkoušeli různé styly a techniky. Na konci roku si každý autor vybral svůj nejlepší příběh, který přepsal do Wordu, aby byl připraven k prezentaci.

Samotné autorské čtení proběhlo před celou školou. Žáci 3., 4. a 5. ročníku prezentovali své příběhy, na které byli náležitě pyšní. Bylo úžasné sledovat, jak se děti snaží a jak se jejich literární dovednosti během roku zlepšily.

Po všech prezentacích proběhlo tajné hlasování, kde účastníci mohli vybrat nejlepší příběh z každého ročníku. Tři výherci, jeden z každého ročníku, byli následně oceněni za své literární úspěchy. Ocenění spolužáky bylo pro ně velkou motivací pokračovat v psaní a dál rozvíjet svůj talent.

Tato událost byla skvělou oslavou kreativity a píle našich žáků. Těšíme se na další úžasné příběhy z rukou našich malých pisatelů v příštím školním roce!

Dnes jsme si na naší škole užili úžasný předprázdninový piknikový den, který se stal nezapomenutelným zážitkem pro všechny děti i žáky. Naše škola má tu jedinečnou výhodu využívat velkou školní zahradu, kde jsme mohli nerušeně relaxovat ve stínu stromů či stanu.

Pedagogové pro děti připravili různé pohybové disciplíny, které všechny nadchly a zabavily. Děti si mohly vyzkoušet různé sportovní aktivity, soutěže a hry, které podporovaly týmovou spolupráci i individuální dovednosti.

Jedním z vrcholů dne byla návštěva paní Kochmanové, jedné z maminek, která nás překvapila doslova kouzelným strojem. Tento stroj nám připravil těsto na houstičky, které si děti mohly samy upéct, a také vynikající zmrzlinu, kterou jsme si všichni s chutí vychutnali. Děti byly nadšené z možnosti sledovat, jak se z jednoduchých surovin stávají chutné pochoutky, a zapojit se do procesu přípravy.

Paní kuchařky nám tentokrát přichystaly piknikový hamburger, který byl lahodný a perfektně se hodil do letní atmosféry našeho pikniku. Všichni si pochutnali a užili si společný čas při jídle na dekách rozložených po celé zahradě.

Celý den byl plný smíchu, radosti a skvělých zážitků. Děkuji všem pedagogům za organizaci a paní Kochmanové za úžasné překvapení. Tento předprázdninový piknikový den nám všem připomněl, jak důležité je trávit čas společně a užívat si letní pohody. Těšíme se na další podobné akce a přejeme všem krásné prázdniny!

 

Dne 25. června se žáci 1. a 2. ročníku spolu s našimi předškoláky vydali na výlet do Farmaparku v Dobřanech. Tento výlet byl pro všechny děti skvělou příležitostí strávit den v přírodě a dozvědět se více o farmářských zvířatech a jejich prostředí.

Po příjezdu do Farmaparku nás přivítali místní průvodci, kteří nám ukázali celý areál. Děti měly možnost vidět a pohladit různá domácí zvířata, jako jsou ovce, kozy, králíci a viděly i klokany, bizony, pštrosy, želvy, pávy a jiné. Pro mnohé z nich to byla první příležitost, kdy se mohly takto blízko seznámit s těmito zvířaty, což pro ně bylo velmi vzrušující.

Farmapark nabízel také sportovní aktivity, které děti zaujaly a zabavily. Mohly si například vyzkoušet skákání na vzduchových duchnách. Průvodci dětem vyprávěli zajímavé příběhy a fakta o zvířatech, což přispělo k jejich vzdělávání a pochopení farmářského života.

Nechyběla ani možnost relaxace a odpočinku a samozřejmě svačinky. Společně strávený čas v přírodě byl pro všechny velmi příjemný a přispěl k upevnění vztahů mezi žáky a předškoláky.

Výlet do Farmaparku v Dobřanech byl skvělým zakončením školního roku a dětem přinesl nejen nové poznatky, ale i spoustu radosti a zážitků.

Naší školu v pátek 21. 6. navštívila paní Bubelová se svou výtvarnou dílnou, která přinesla spoustu kreativní zábavy jak dětem v mateřské škole, tak žákům základní školy.

V mateřské škole si děti měly příležitost namalovat své vlastní hrnečky. Pod vedením paní Bubelové si vytvářely malby na keramiku a s nadšením se chlubily svými originálními motivy. Každý hrneček byl jedinečný a odrážel fantazii a kreativitu malých umělců. Děti byly nadšené, že si mohou vytvořit něco, co budou používat každý den, a jejich barevné a veselými motivy ozdobené hrnečky byly skutečně krásné.

Ve škole se žáci zaměřili na tvorbu originálních penálů. Pod vedením paní Bubelové si vytvořili praktický a zároveň osobitý školní doplněk. Děti dostaly možnost vyrobit si vlastní penál, který bude jedinečný a odlišný od ostatních. Každý penál byl plný barev, vzorů a osobních detailů, což žákům umožnilo vyjádřit svou kreativitu a individualitu.

Výtvarná dílna s paní Bubelovou byla pro všechny zúčastněné velkým zážitkem. Děti i žáci si užili tvoření a odnesli si domů své vlastní výtvory, na které mohou být právem pyšní. Děkujeme paní Bubelové za inspirativní a zábavnou dílnu, která přinesla do naší školy spoustu radosti a tvořivosti. Těšíme se na další podobné akce, které podporují kreativní rozvoj našich dětí.