ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

O základní škole

Žádosti o přijetí dětí do MŠ a ZŠ primárně vyřizuje ředitelka ZŠ a MŠ Osvračín Mgr. Vlasta Pflugová!

20. 7. 2020 - 31. 8. 2020 běžný provoz MŠ (pro všechny děti bez výjimky) 

Vzhledem k tomu, že si učitelky v MŠ během prázdnin vybírají řádnou dovolenou, bude v MŠ zaskakovat pedagogický personál ze ZŠ. V případě přihlášení dítěte, prosím kontaktujte příslušné pedagogické pracovníky, kteří mají daný týden ve školce službu!! Krásné léto plné pohody a sluníčka přejí zaměstnanci MŠ a ZŠ Osvračín!

20. 7. - 31. 7. 2020 - Mgr. Jana Srpová, DiS. (tel.:721 634 180)

1. 8. - 14. 8. - Mgr. Vlasta Pflugová,( tel.:606389658) + Štěpánka Nová

17. 8. -31. 8. 2020 - Jitka Faloutová, Štěpánka Nová, Eliška Rumlová 

 

Základní škola a Mateřská škola má stále volné kapacity k přijímání nových dětí do MŠ
a žáků do ZŠ!! Veškeré informace k přijímání dětí do MŠ a žáků do ZŠ podá ředitelka
ZŠ a MŠ Mgr. Vlasta Pflugová!