ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

O základní škole

Vážení rodiče,

MZ ČR doporučuje na den 25. 9. 2020 ředitelské volno. Vzhledem k aktuální situaci ve škole, tj. k dnešnímu dni 23.9. 2020 nebude v pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno vyhlášeno!!V případě jakékoliv změny situace ve škole budete včas informováni. 

                                                                                                                           ředitelka ZŠ Osvračín Mgr. Vlasta Pflugová

 

Žádosti o přijetí dětí do MŠ a ZŠ primárně vyřizuje ředitelka ZŠ a MŠ Osvračín Mgr. Vlasta Pflugová

  

Základní škola a Mateřská škola má stále volné kapacity k přijímání nových dětí do MŠ
a žáků do ZŠ!! Veškeré informace k přijímání dětí do MŠ a žáků do ZŠ podá ředitelka
ZŠ a MŠ Mgr. Vlasta Pflugová!