ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Sponzoři

Sponzorské dary - školní rok 2022/2023

Česká spořitelna Plzeň - finanční dar.

KOVO HRBÁČEK MOČERADY s.r.o. - věcné dary pro ZŠ a MŠ v hodnotě 20 000,-Kč

R-PALET s.r.o., Lštění - finanční dar 3000,-Kč pro ZŠ a MŠ

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OSVRAČÍN - finanční dar 2000,-Kč na nákup věcí pro děti dle potřeb MŠ a ZŠ

LIBUŠE CHVALOVÁ, IRENA BORNÍKOVÁ, ZDENKA SRPOVÁ - věcné dary

L. DUCHOŇOVÁ - věcné dary

LUBOŠ WENDL, OSVRAČÍN - věcné dary pro ZŠ a MŠ do mikulášských balíčků

HUNG LE a NHAI HOANG - finanční dar 2000,- pro ZŠ a MŠ + věcné dary

MYSLIVECKÝ SPOLEK OSVRAČÍN - finanční dar 1000,-Kč na nákup věcí pro děti dle potřeb MŠ a ZŠ

SPOLEK OSVRAČÍNSKÝCH ŽEN - věcné dary do mikulášských balíčků pro MŠ a ZŠ 

BLANKA PEZLOVÁ - věcné dary 

MANŽELÉ ČERNÝCH - věcné dary pro ZŠ 

ZKD SUŠICE, ČLENSKÝ VÝBOR OSVRAČÍN - věcné dary pro ZŠ a MŠ do mikulášských balíčků

CHVAL JOSEF - zajištění a nařezání překližky na vánoční svícny

OBEC OSVRAČÍN - zajištění stromků do MŠ a ZŠ, zajištění chvojí na svícny, pronájem sálu zámku..

J. BULTAS - zvučení besídky

M. FROLÍKOVÁ- pomoc při nácviku na besídku - zajištění hudebního doprovodu

E. HORA + ROHLOVI - zajištění větví z okrasných dřevin (chvojí) na výrobu svícnů v ZŠ

TÜRKOVÁ LUDMILA – zapůjčení kostýmů na Mikuláše

IVA BOHÁČOVÁ - věcné dary 

Rodiče a prarodiče žáků ZŠ - zajištění výrobků na vánoční trhy

MANŽELÉ BALÍNOVI - věcný dar: ovoce do MŠ a ZŠ

 

Všem sponzorům děkujeme za jejich dary. Veškeré nahlášené věcné a finanční dary jsou rozděleny rovným dílem do MŠ a ZŠ. Sponzorům jsou vystaveny ředitelkou darovací smlouvy a finanční dary řádně prochází účetnictvím.

 

Všem sponzorům děkujeme za dary!!