ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jídelníček

 Provoz školní jídelny pro cizí strávníky.

Cena oběda 95,- Kč.

    Výdej od 10.45 - 11.15 hodin.

Objednávání a ohlašování jídla aplikací strava,cz. Cizí strávníci, kteří touto možností nedisponují objednávají stravu  telefonicky na tel. čísle: 773903691