ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jídelníček

 Od 1. 6. 2023 bude obnoven provoz školní jídelny pro cizí strávníky. Cena oběda bude 95,- Kč, výdej od 10.45 - 11.15 hodin. Objednávání a ohlašování jídla bude prováděno telefonicky na tel. čísle: 773903691. Jídelní lístky budou k dispozici ve školní kuchyni od 25. 5. 2023.