ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jídelníček

Z personálních důvodů bude provoz školní kuchyně omezen. Od 1. 2. 2023 se nebude vařit pro cizí strávníky.

Bližší informace podá ředitelka ZŠ a MŠ Osvračín nebo starosta obce.