ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

pro rodiče

V pondělí 6. 12. 2021 proběhne v ZŠ čertovská stezka s nadílkou a ve školní družině čertovské odpoledne. Děti mohou přijít v masce. Vzhledem k tomu, že bude probíhat program venku, ať mají děti teplé oblečení a obuv. Děti se budou učit pouze první vyučovací hodinu. 

 

 

 

Kontakty na členy ŠR: 

Mgr. Jana Srpová, DiS.: tel.:721 634 180

PhDr. Julie Šebelová: 724 814 244

Taťána Hrbáčková: 725 393 500

 

 

 

V Osvračíně dne 25. srpna 2021

 

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o opatřeních, která budou provázet počátek nového školního roku.

Dle Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19:

 • testování žáků antigenními testy proběhne 1., 6. a 9. září ve třídách po příchodu do ZŠ,
 • žákům s příznaky onemocnění (rýma, kašel, teplota apod.) není umožněn vstup do ZŠ,
 • nošení roušek je nezbytné ve společných prostorách ZŠ,
 • příchod žáků do budovy školy: 1. a 2. ročník od 7:30 do 7:45 hod, 3., 4., 5. ročník od 7:45 do 7:55 hod.

Další informace k provozu ZŠ:

 • vyučování v 1. týdnu školního roku 2021/2022:

 

1. září

2. září

3. září

1. ročník

1 vyuč. hodina

2 vyuč. hodiny

3 vyuč. hodiny

2. ročník

1 vyuč. hodina

4 vyuč. hodiny

4 vyuč. hodiny

3., 4., 5. ročník

1 vyuč. hodina

5 vyuč. hodin

5 vyuč. hodin

Dne 7. září bude ZŠ a MŠ uzavřena z důvodu přerušení dodávky elektřiny.

 • nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce třídní učitelce prostřednictvím SMS, stravu je třeba si odhlásit telefonicky u paní Pezlové,
 • školní akce, výlety, kulturní představení apod. budou realizovány podle aktuálních nařízení. V letošním školním roce by se mimo jiné měla uskutečnit výuka plavání, bližší informace budou včas podány.
 • poplatek 300,- Kč na sešity, čtvrtky, barevné papíry, papíry na kopírování materiálů apod. vybírá třídní učitelka nejpozději do 3. září,
 • provoz školní družiny od 11:40 do 15:40 hod.

 

Věřím, že tento školní rok bude pro všechny úspěšný.

Mgr. Vlasta Pflugová

ředitelka ZŠ a MŠ Osvračín

 

V sekci organizace školního roku jsou již k dispozici pomůcky pro žáky a organizace prázdnin pro příští školní rok!!

Odkaz k instruktážnímu videu: testování žáků ve školách od 12.4.2021:

Informace k nástupu žáků do škol:

 Provoz ZŠ a MŠ Osvračín od 12. dubna 2021 vzhledem ke COVID – 19

 

Na základě manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19 vydaného MŠMT dne 6. dubna 2021 je nutné upravit provoz školy tak, aby došlo k co největšímu omezení rizika šíření onemocnění COVID-19 a zároveň zajištění bezpečnosti                a ochrany žáků při vzdělávání.

 • Od 12. dubna 2021 je ve školských zařízeních zavedeno pravidelné plošné testování žáků na přítomnost viru SARS - CoV-2. Žákům, kteří se neúčastní testování, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním účinkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce žáka doložit potvrzením od lékaře, nebo zprávou z laboratoře.
 • Příchod žáků do budovy školy:
 1. – 3. ročník 7.30 – 7.40 hod,
 2. – 5. ročník 7.45 – 7.55 hod.
 • Žákům a jiným osobám s příznaky infekčního onemocnění nebude umožněn vstup do budovy školy. V případě, že se infekční onemocnění objeví u žáka během vyučování, třídní učitelka ihned informuje zákonného zástupce, který si žáka co nejdříve ve škole vyzvedne.

Příznaky infekčního onemocnění: teplota vyšší než 37 °C, rýma, kašel, dýchací obtíže nebo dušnost, bolesti (hlavy, břicha,…), průjem, zánět spojivek, …

 • Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci ochranu úst a nosu – jednorázové roušky, respirátory.
 • Žáci musí dodržovat zvýšenou osobní hygienu – častěji si mýt ruce teplou vodou          a mýdlem, osušit ručníkem na jedno použití, dezinfikovat ruce bezoplachovou dezinfekcí. Žáci si umyjí ruce ihned po příchodu do školy, po použití WC, před jídlem, po jídle, …
 • Omluvení nepřítomnosti žáka– zákonný zástupce omlouvá žáka třídní učitelce (stačí SMS). Pokud má žák nahlášenou stravu ve školní jídelně, je třeba zároveň odhlásit stravu na tel. čísle: 379 427 039. Bez řádné omluvy žáka zákonným zástupcem bude poplatek za stravné a ŠD účtován v plné výši.
 • Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu:
 1. – 3. ročník 8.00 – 11.40 hod
 2. – 5. ročník 8.00 – 12. 35 hod

 

 • Školní družina bude v provozu pouze pro žáky 1. – 3. ročníku od 11.45 do 15.40 hod.

 

Testování ve škole

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví bude od 12. dubna 2021 přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

Testování se nebude provádět u žáků, kteří z důvodu onemocnění COVID-19 podstoupili karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu. Tuto skutečnost je nutno doložit potvrzením od lékaře, nebo zprávou z laboratoře.

Před prvním testováním budou všichni žáci seznámeni s průběhem testu (výklad, video). Na průběh testování vždy dohlíží pedagogický pracovník.

 

Testování bude probíhat:

 • samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu,
 • 2x týdně antigenním testem,
 • vždy bezprostředně po příchodu do školy (vždy první vyučovací hodinu v pondělí a ve čtvrtek).

 

Vyhodnocení testu:

 • negativní výsledek – žákovi je umožněna účast na prezenční výuce,
 • pozitivní výsledek – testovaný je poslán do izolační místnosti, ihned je informován zákonný zástupce, který si žáka co nejdříve ve škole vyzvedne,
 • nečitelný/chybný výsledek – testovaný si musí udělat nový test.

 

 

Základní škola a Mateřská škola Osvračín

příspěvková organizace

Osvračín 188

 

ZÁPIS

do 1. ročníku ZŠ a MŠ Osvračín

 

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, proběhne v tomto školním roce zápis do 1. ročníku bez přítomnosti dětí od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Upřednostňujeme podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Vyplněnou a podepsanou žádost je nutné zaslat na adresu školy poštou, datovou schránkou, prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), či vložit do poštovní schránky školy.

Žádost je možné stáhnout na webových stránkách školy, nebo vyžádat na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

K vyplněné žádosti přiložte i kopii rodného listu.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání vyplňují i rodiče, kteří pro své dítě žádají odklad školní docházky – k žádosti je nutno přiložit i doporučení dětského lékaře a poradenského zařízení.

 

                                                                                                          Mgr. Vlasta Pflugová

                                                                                                                ředitelka školy

 

Vážení rodiče.

Vláda České republiky se na svém zasedání dne 26. února 2021 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost všech dětí, žáků a studentů na vzdělávání. 

Od 1. března 2021 bude Základní škola a Mateřská škola v Osvračíně uzavřena. Uzavření se týká i školní družiny.

Od 1. března 2021 bude pro všechny ročníky probíhat povinná distanční výuka!!

 

Informace k provozu školy od 4. ledna 2021: 

       - výuka od 8:00 do 11:40 hod, 

 • - školní družina do 15:40 hod bez zájmových kroužků,
 • - školní jídelna je v provozu,
 • - žáci jsou povinni nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole (je nutné, aby žáci měli na každý den alespoň 2 čisté roušky asáček). 

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví 

V.Pflugová

PREZENČNÍ VÝUKA ŽÁKŮ 1., 2., 3. ROČNÍK OD 4.1.20211.  hodina
8.00-8.45

2. hodina
8:55-9:40

3. hodina
10:00-10:45

4. hodina
10:55-11:40

PO

ČJ

1., 2., 3.

M

1., 2., 3.

AJ 3

řízená činnost

PRV 1., 2.

Mgr. Budínová

ÚT

ČJ

1., 2., 3.

ČJ

1., 2., 3.

VV+PČ

1., 2., 3.

řízená činnost

Mgr. Srpová

ST

ČJ

1., 2., 3.

M

1., 2., 3.

AJ 3

řízená činnost

M 1., 2.

Mgr. Srpová

ČT

ČJ

1., 2., 3.

M

1., 2., 3.

ČJ 1., 2.

řízená činnost

PRV 3

Mgr. Nathanská

ČJ

1., 2., 3.

ČJ

1., 2., 3.

M

1., 2., 3.

řízená činnost

Mgr. Srpová

 

ONLINE VÝUKA ŽÁKŮ 4. a 5. ROČNÍKU OD 4.1.2021

 1.  hodina
8:15-8:45

2. hodina
9:10-9:40

3. hodina
10:00-10:30

PO

ČJ4

AJ4

M5

ČJ5

ÚT

ČJ4

ČJ5

_

ST

PŘ4

AJ5

_

M5

M4

ČT

PŘ5

AJ4

_

ČJ4

ČJ5

VL4

VL5

AJ5

M4