ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

pro rodiče

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne v úterý 1. 9. 2020 od 8.00 hod. na terase ZŠ. V případě nepříznivého počasí se zahájení přesouvá do tělocvičny!!! Srdečně jsou zváni všichni žáci, jejich rodiče i prarodiče!!

 

  

V sekci organizace školního roku jsou již zveřejněny pomůcky pro žáky, které budou potřebovat ve školním roce 2020/2021!

 

Kritéria hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 jsou uvedena v příloze dokumentu na konci této strany!

 

Organizace konce školního roku 2019/2020

26. 6. – piknik na zahradě školy – žáci si mohou přinést deku, občerstvení, hry apod.

29. 6. – odevzdávání učebnic – učebnice budou vygumované, slepené, opravené. Žáci, kteří mají distanční formu vzdělávání budou odevzdávat učebnice 26. 6. 2020.

30. 6. – slavnostní předávání vysvědčení na zahradě školy, rozloučení s páťáky

30. 6. – provoz ŠD do 12 hod; oběd je nutno nahlásit do 26. 6.

 

 

 

Pozvánka na setkání budoucích prvňáčků v osvračínské škole

 Milí žáčci, milí rodiče,

zveme vás v pondělí 22. června od 16 hodin na návštěvu školy.

Těšíme se na vás!

Nezapomeňte si přinést dobrou náladu a roušku.