ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Pro rodiče

Rok 2024

Vážení rodiče, z důvodu velmi nízkého počtu přihlášených dětí k docházce do MŠ 2. 1. 2024 jsem rozhodla o uzavření celé školy a vyhlášení sanitárního dne. Žáci ZŠ i MŠ tedy nastoupí v novém kalendářním roce do školy shodně ve středu 3. 1. 2024.

Všem děkuji za včasné informace, které pomáhají kvalitnímu provozu celé školy.

S pozdravem, Pluhařová Jana

 

 

Angličtina pro nejmenší

od 21. 11. bude na naší škole každé úterý od 12 - 12. 30 hod., v prostorách školní družiny, probíhat angličtina pro nejmenší. Půjde o hry v angličtině, prvotní osvojení si slovíček i zvykání si na jiný jazyk. Cílovou skupinou jsou předškoláci a žáci 1. třídy.

S pozdravem, Pluhařová Jana

 

Jednodenní stávka v pondělí 27. 11. 2023

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Osvračín se, v souladu s § 16 až § 26 zák. č. 2/1991 Sb., připojí do stávky 27. 11. 2023 níže uvedenou formou.

Škola bude tento den uzavřena. Nevaří se. Ředitelské volno pro žáky.

Děkuji za pochopení, Pluhařová Jana

 

Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti. 

Naše požadavky jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí: 

  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy; 
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024; 
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily. 

Cíl stávky: 

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů,

ohrožení existence malotřídek.  

Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly hrazeny dávky v nemoci.     

Den konání výstražné stávky: pondělí 27. 11. 2023 

Forma výstražné stávky:  

jednodenní přerušení práce po celou dobu pracovní směny

 

Třídní schůzky 

na ZŠ se uskuteční 15. 11. 2023 od 16. 00 hod.

Těšíme se na viděnou,

Jana Pluhařová

 

 

Školní družina 

Vážení rodiče, od 6. 11. 2023, prosím, vyzvedávejte děti ze školní družiny zezadu (prosklené dveře - kuchyně), jak jsme se domlouvali na první třídní schůzce.

Prostory jsou připravené pro žáky školní družiny a jejich spokojený pobyt naplněný radostí.

Děkuji, Pluhařová Jana

 

Ředitelské volno 29. září 2023

29. 9. 2023 uděluji ředitelské volno pro žáky ZŠ.
Přerušení provozu školní družiny.

Pluhařová Jana 

 

 

Chlapci 2.- 5. ročníku ( Abraham Frolík, Daniel Nathanský, Damián Duchoň a Jan Frolík) postoupili do krajského kola škol v šachu, které se koná 24. 3. 2023.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k výsledku!!!!

 

Od 1. 2. 2023 bude ŠD opět k dispozici do 15. 40 hodin. Žáci, kteří navštěvují ŠD budou mít řízenou činnost od 13.30 - 14. 30 hodin. Vzhledem k režimu ŠD mají žáci možnost odchodů ze ŠD ve 13.00 hodin a poté kvůli řízené činnosti nejdříve ve 14. 30 hodin. Prosíme zákonné zástupce, aby respektovali a  dodržovali odchody svých dětí ze ŠD, moc děkujeme za pochopení...

 

14. 2. 2023 - návštěva metodičky prevence z PPP Domažlice ve 3., 4. a 5. ročníku ZŠ.

26. 5.2023 - Digitální gramotnost -logické hry I. ( Malá technická univerzita) od 8.30 hodin.

9. 5. 2023 – Děti v pohybu – sportovní dopoledne MŠ 9.00 – 10.00, ZŠ 10.00 -11.00 hodin.

7. 3. 2023 - Hudební show pro děti- rytmizace, interaktivní hudební výuka, ZŠ -10.00 hodin.

22.2. -28.2. 2023 proběhne povinný plavecký výcvik. Cena výcviku je 800,-Kč na žáka. 

14.2.2023 - Návštěva knihovny Staňkov ( vzhledem k návštěvě metodičky prevence z PPP v ZŠ bude termín knihovny přesunutý na neurčito.)

18.1.2023 - divadelní představení JKT Plzeň - Klapzubova jedenáctka- činohra.

 

 

Akce ZŠ

- 5.12.2022 Mikulášská nadílka
- 13.12.2022 výroba vánočních věnců
- 16.12.2022 v 16:30 vánoční besídka a trh v zámku
- 19.12. – 21.12.2022 vánoční vycházka, stezka ke krmelci, vánoční tvoření
(dle aktuálního počasí)
- 22.12.2022 vánoční posezení

Vánoční prázdniny od 23.12.2022 do 2.1.2023, ZŠ otevřena od 3.1.2022.

13. 12. 2022 - výroba vánočních svícnů s rodiči v ZŠ od 8.00 hodin.

16. 12. 2022 - školní besídka v místním sále zámku v Osvračíně od 16.30 hod. Občerstvení zajištěno, kulturní vystoupení žáků, vánoční trhy s prodejem tradičních vánočních svícnů a dekorací. 

 

Zápisy ze ŠR jsou zveřejňovány od 25.10. 2022. Bližší informace najdete na nástěnce před budovou ZŠ a MŠ a u ředitelky ZŠ a MŠ.

 

 

Od 1. 10. 2022 - 30. 11. 2022  na základně rozhodnutí ČŠI proběhne povinné testování tělesné zdatnosti u žáků 3. ročníku. Testování proběhne v hodinách tělesné výchovy. Testované disciplíny: člunkový běh, skok z místa, sedy lehy a běh 4x10 m.