ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

pro rodiče

 

 

V sekci organizace školního roku jsou již k dispozici pomůcky pro žáky a organizace prázdnin pro příští školní rok!!

 

Pozvánka na setkání budoucích prvňáčků

v osvračínské škole

 

Milí předškoláčci, vážení rodiče,

srdečně Vás zveme v pondělí 21. června od 16 hodin

na návštěvu naší školy.

Nezapomeňte si přinést dobrou náladu a roušku.

Těšíme se na Vás,

pedagogický sbor ZŠ Osvračín

 

 VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY NA MALOTŘÍDNÍ ŠKOLE

  Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Osvračíně přijme:

Pracovní místo:

Vychovatelka školní družiny

Směnnost:

Jednosměnný provoz

Požadavky na uchazeče:           

Předpoklady pro výkon činnosti vychovatelky ŠD dle zákona
č. 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících  v platném znění)

Datum nástupu:                             

1. 9. 2021

Výše pracovního úvazku:      

0,5

V případě zájmu je nutné doložit:       

Strukturovaný životopis s průvodním dopisem

Kontaktní osoba:    

 

ředitelka Mgr. Vlasta Pflugová, tel. 379 427 039

E-mail – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Rozvrh vyučování jednotlivých ročníků je v sekci ZŠ - rozvrh hodin!

 

Odkaz k instruktážnímu videu: testování žáků ve školách od 12.4.2021:

Informace k nástupu žáků do škol:

 Provoz ZŠ a MŠ Osvračín od 12. dubna 2021 vzhledem ke COVID – 19

 

Na základě manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19 vydaného MŠMT dne 6. dubna 2021 je nutné upravit provoz školy tak, aby došlo k co největšímu omezení rizika šíření onemocnění COVID-19 a zároveň zajištění bezpečnosti                a ochrany žáků při vzdělávání.

 • Od 12. dubna 2021 je ve školských zařízeních zavedeno pravidelné plošné testování žáků na přítomnost viru SARS - CoV-2. Žákům, kteří se neúčastní testování, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním účinkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce žáka doložit potvrzením od lékaře, nebo zprávou z laboratoře.
 • Příchod žáků do budovy školy:
 1. – 3. ročník 7.30 – 7.40 hod,
 2. – 5. ročník 7.45 – 7.55 hod.
 • Žákům a jiným osobám s příznaky infekčního onemocnění nebude umožněn vstup do budovy školy. V případě, že se infekční onemocnění objeví u žáka během vyučování, třídní učitelka ihned informuje zákonného zástupce, který si žáka co nejdříve ve škole vyzvedne.

Příznaky infekčního onemocnění: teplota vyšší než 37 °C, rýma, kašel, dýchací obtíže nebo dušnost, bolesti (hlavy, břicha,…), průjem, zánět spojivek, …

 • Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci ochranu úst a nosu – jednorázové roušky, respirátory.
 • Žáci musí dodržovat zvýšenou osobní hygienu – častěji si mýt ruce teplou vodou          a mýdlem, osušit ručníkem na jedno použití, dezinfikovat ruce bezoplachovou dezinfekcí. Žáci si umyjí ruce ihned po příchodu do školy, po použití WC, před jídlem, po jídle, …
 • Omluvení nepřítomnosti žáka– zákonný zástupce omlouvá žáka třídní učitelce (stačí SMS). Pokud má žák nahlášenou stravu ve školní jídelně, je třeba zároveň odhlásit stravu na tel. čísle: 379 427 039. Bez řádné omluvy žáka zákonným zástupcem bude poplatek za stravné a ŠD účtován v plné výši.
 • Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu:
 1. – 3. ročník 8.00 – 11.40 hod
 2. – 5. ročník 8.00 – 12. 35 hod

 

 • Školní družina bude v provozu pouze pro žáky 1. – 3. ročníku od 11.45 do 15.40 hod.

 

Testování ve škole

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví bude od 12. dubna 2021 přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

Testování se nebude provádět u žáků, kteří z důvodu onemocnění COVID-19 podstoupili karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu. Tuto skutečnost je nutno doložit potvrzením od lékaře, nebo zprávou z laboratoře.

Před prvním testováním budou všichni žáci seznámeni s průběhem testu (výklad, video). Na průběh testování vždy dohlíží pedagogický pracovník.

 

Testování bude probíhat:

 • samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu,
 • 2x týdně antigenním testem,
 • vždy bezprostředně po příchodu do školy (vždy první vyučovací hodinu v pondělí a ve čtvrtek).

 

Vyhodnocení testu:

 • negativní výsledek – žákovi je umožněna účast na prezenční výuce,
 • pozitivní výsledek – testovaný je poslán do izolační místnosti, ihned je informován zákonný zástupce, který si žáka co nejdříve ve škole vyzvedne,
 • nečitelný/chybný výsledek – testovaný si musí udělat nový test.

 

 

Základní škola a Mateřská škola Osvračín

příspěvková organizace

Osvračín 188

 

ZÁPIS

do 1. ročníku ZŠ a MŠ Osvračín

 

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, proběhne v tomto školním roce zápis do 1. ročníku bez přítomnosti dětí od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Upřednostňujeme podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Vyplněnou a podepsanou žádost je nutné zaslat na adresu školy poštou, datovou schránkou, prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), či vložit do poštovní schránky školy.

Žádost je možné stáhnout na webových stránkách školy, nebo vyžádat na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

K vyplněné žádosti přiložte i kopii rodného listu.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání vyplňují i rodiče, kteří pro své dítě žádají odklad školní docházky – k žádosti je nutno přiložit i doporučení dětského lékaře a poradenského zařízení.

 

                                                                                                          Mgr. Vlasta Pflugová

                                                                                                                ředitelka školy

 

Vážení rodiče.

Vláda České republiky se na svém zasedání dne 26. února 2021 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost všech dětí, žáků a studentů na vzdělávání. 

Od 1. března 2021 bude Základní škola a Mateřská škola v Osvračíně uzavřena. Uzavření se týká i školní družiny.

Od 1. března 2021 bude pro všechny ročníky probíhat povinná distanční výuka!!

 

Informace k provozu školy od 4. ledna 2021: 

       - výuka od 8:00 do 11:40 hod, 

 • - školní družina do 15:40 hod bez zájmových kroužků,
 • - školní jídelna je v provozu,
 • - žáci jsou povinni nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole (je nutné, aby žáci měli na každý den alespoň 2 čisté roušky asáček). 

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví 

V.Pflugová

PREZENČNÍ VÝUKA ŽÁKŮ 1., 2., 3. ROČNÍK OD 4.1.20211.  hodina
8.00-8.45

2. hodina
8:55-9:40

3. hodina
10:00-10:45

4. hodina
10:55-11:40

PO

ČJ

1., 2., 3.

M

1., 2., 3.

AJ 3

řízená činnost

PRV 1., 2.

Mgr. Budínová

ÚT

ČJ

1., 2., 3.

ČJ

1., 2., 3.

VV+PČ

1., 2., 3.

řízená činnost

Mgr. Srpová

ST

ČJ

1., 2., 3.

M

1., 2., 3.

AJ 3

řízená činnost

M 1., 2.

Mgr. Srpová

ČT

ČJ

1., 2., 3.

M

1., 2., 3.

ČJ 1., 2.

řízená činnost

PRV 3

Mgr. Nathanská

ČJ

1., 2., 3.

ČJ

1., 2., 3.

M

1., 2., 3.

řízená činnost

Mgr. Srpová

 

ONLINE VÝUKA ŽÁKŮ 4. a 5. ROČNÍKU OD 4.1.2021

 1.  hodina
8:15-8:45

2. hodina
9:10-9:40

3. hodina
10:00-10:30

PO

ČJ4

AJ4

M5

ČJ5

ÚT

ČJ4

ČJ5

_

ST

PŘ4

AJ5

_

M5

M4

ČT

PŘ5

AJ4

_

ČJ4

ČJ5

VL4

VL5

AJ5

M4