ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

pro rodiče

 

Vážení rodiče.

Vláda České republiky se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání. 

Od 4. ledna 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1.a 2. ročníku ZŠ a žáků vyšších ročníků 1. stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně s žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola). 

Od 4. ledna 2021 bude probíhat prezenční výuka v 1., 2. a 3. ročníku, distanční výuka ve 4. a 5. ročníku. 

Aktuální rozvrhy (pro prezenční i distanční výuku) jsou platné od 4. ledna 2021. 

 

Informace k provozu školy od 4. ledna 2021: 

       - výuka od 8:00 do 11:40 hod, 

  • - školní družina do 15:40 hod bez zájmových kroužků,
  • - školní jídelna je v provozu,
  • - žáci jsou povinni nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole (je nutné, aby žáci měli na každý den alespoň 2 čisté roušky asáček). 

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví 

V.Pflugová

PREZENČNÍ VÝUKA ŽÁKŮ 1., 2., 3. ROČNÍK OD 4.1.20211.  hodina
8.00-8.45

2. hodina
8:55-9:40

3. hodina
10:00-10:45

4. hodina
10:55-11:40

PO

ČJ

1., 2., 3.

M

1., 2., 3.

AJ 3

řízená činnost

PRV 1., 2.

Mgr. Budínová

ÚT

ČJ

1., 2., 3.

ČJ

1., 2., 3.

VV+PČ

1., 2., 3.

řízená činnost

Mgr. Srpová

ST

ČJ

1., 2., 3.

M

1., 2., 3.

AJ 3

řízená činnost

M 1., 2.

Mgr. Srpová

ČT

ČJ

1., 2., 3.

M

1., 2., 3.

ČJ 1., 2.

řízená činnost

PRV 3

Mgr. Nathanská

ČJ

1., 2., 3.

ČJ

1., 2., 3.

M

1., 2., 3.

řízená činnost

Mgr. Srpová

 

ONLINE VÝUKA ŽÁKŮ 4. a 5. ROČNÍKU OD 4.1.2021

 1.  hodina
8:15-8:45

2. hodina
9:10-9:40

3. hodina
10:00-10:30

PO

ČJ4

AJ4

M5

ČJ5

ÚT

ČJ4

ČJ5

_

ST

PŘ4

AJ5

_

M5

M4

ČT

PŘ5

AJ4

_

ČJ4

ČJ5

VL4

VL5

AJ5

M4