ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Školská rada

Zasedání Školské rady proběhne 24. 6. 2021 od 15. 30 v budově ZŠ.

Školská rada pro období od 5/21 - 5/24

V květnu 2021 proběhla volba členů do školské rady. Za rodiče byla zvolena paní Taťána Hrbáčková, za obec byla opět zvolena PhDr. Julie Šebelová a za MŠ a ZŠ pokračuje Mgr. Jana Srpová, DiS. V červnu 2021 se školská rada sejde a rozdělí si funkce.

 

Předsedkyně školské rady - 

Člen školské rady: 

Zapisovatelka - 

 

Taťána Hrbáčková  /zástupce školské rady za rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ/

PhDr. Julie Šebelová /zástupce školské rady za obec Osvračín/

Mgr. Jana Srpová, DiS./zástupce školské rady za ZŠ a MŠ Osvračín/

 

Vzhledem k pandemické situaci, nebyla školská rada v období 10/20 - 5/21 svolána. 

Schůze školské rady ve školním roce 2019/2020

30. 8. 2019

9. 10. 2019

16. 3. 2020

Zápisy ze schůzí jsou k dispozici u ředitelky ZŠ.