ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Školská rada

Zasedání Školské rady proběhne koncem listopadu 2021. 

 

 

Kontakty na členy ŠR: 

Mgr. Jana Srpová, DiS.: tel.:721 634 180

PhDr. Julie Šebelová: 724 814 244

Taťána Hrbáčková: 725 393 500

 

 

Školská rada pro období od 5/21 - 5/24

Zasedání Školské rady proběhlo 12. 10. 2021. Hlavní body programu: Schválení výroční zprávy, schválení jednacího řádu ŠR.

V květnu 2021 proběhla volba členů do školské rady.

24. 6. 2021 proběhla volba předsedkyně ŠR.

Předsedkyně ŠR + zapisovatelka - Mgr. Jana Srpová, DiS.

Členové ŠR: Taťána Hrbáčková, PhDr. Julie Šebelová

 

Taťána Hrbáčková  /zástupce školské rady za rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ/

PhDr. Julie Šebelová /zástupce školské rady za zřizovatele/

Mgr. Jana Srpová, DiS./zástupce školské rady za zaměstnance ZŠ a MŠ/

 

Schůze školské rady ve školním roce 2021/2022: 

Schůze školské rady ve školním roce 2020/2021: 24.6.2021

Schůze školské rady ve školním roce 2019/2020

30. 8. 2019

9. 10. 2019

16. 3. 2020

Zápisy ze schůzí jsou k dispozici u ředitelky ZŠ nebo u členů ŠR.