ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Školská rada

Další předpokládané datum zasedání ŠR je plánované před zahájením nového školního roku 2023/2024 respektive koncem srpna.

Základním bodem jednání je schválení nového ŠVP vztahující se k revizi RVP ZV (změny v ICT)

 

Program zasedání školské rady 4. 4. 2023

 1. Zápis do ZŠ
 2. Zápis do MŠ
 3. Třídní schůzky
 4. Zajištění provozu v MŠ během letních prázdnin
 5. Personální změny ve školní kuchyni
 6. Vyhlášení veřejného konkurzu na pozici ředitel/ ředitelka ZŠ a MŠ Osvračín
 7. Provoz ZŠ a MŠ
 8. Žádost o provedení malířských a jiných prací v době letních prázdnin na OÚ
 9. Revize RVP ZV v oblasti ICT k 1. 9. 2023 (IT Guru, revize ICT, ICT podpora z NPI, digitální kompetence) – schválení nového ŠVP ŠR  k 31. 8. 2023
 10. Připravované akce ZŠ a MŠ do konce školního roku
 11. Připomínky, návrhy a podněty od rodičů
 12. Podněty a návrhy členů ŠR
 13. Závěry z pedagogické rady + provozní porady
 14. Termín příštího zasedání
 15. Diskuze

 

Zápis ze ŠR z 25.1. 2023 je také zveřejněn ve vývěsní desce před budovou ZŠ a na vyžádání u ředitelky MŠ a ZŠ.

Další setkání ŠR se koná 4. 4. 2023 v 15.30 hodin. 

Program jednání ŠR 25.1.2023

 1. Ukončení pracovního poměru na pozici hlavní kuchařky
 2. Ukončení pracovního poměru na pozici pomocné kuchařky
 3. Ukončení pracovního poměru na pozici vedoucí kuchyně
 4. Organizace ŠD od 1. 2. 2023
 5. Ukončení pololetí
 6. Vytápění v ZŠ a MŠ
 7. Provoz ZŠ a MŠ
 8. Připravované akce a projekty v ZŠ a MŠ
 9. Připomínky, návrhy a podněty od rodičů
 10. Podněty a návrhy členů ŠR
 11. Závěry z pedagogické rady + provozní porady
 12. Termín příštího zasedání
 13. Diskuze

 

 

Zápis ze ŠR z 19. 12.2022 je zveřejněn ve vývěsní desce před budovou ZŠ a na vyžádání u ředitelky MŠ a ZŠ.

Další setkání ŠR se koná 25.1. 2023 v 15.30 hodin. 

Zápisy ze ŠR jsou zveřejňovány od 25.10. 2022. Bližší informace najdete na nástěnce před budovou ZŠ a MŠ a zde na konci této sekce.

 

Zasedání ŠR proběhne 25.10. 2022. Další setkání je plánované na listopad 2022.

 1. Schválení výroční zprávy
 2. Provoz ZŠ a MŠ
 3. Připravované akce ZŠ a MŠ
 4. Připomínky od rodičů
 5. Podněty a návrhy členů ŠR
 6. Závěry z pedagogické rady + provozní porada
 7. Termín příštího zasedání
 8. Diskuze

 

Zasedání ŠR proběhlo 26.5.2022. Další setkání je plánované na říjen 2022.

Program zasedání školské rady 26. 5. 2022

 1. Výsledky zápisu do ZŠ 2022/2023
 2. Výsledky zápisu do MŠ 2022/2023
 3. Integrace ukrajinských žáků v ZŠ
 4. Zápisy do MŠ a ZŠ pro ukrajinské žáky
 5. Pracovní pozice AP v ZŠ od 1. 9. 2022
 6. Výběrové řízení na vychovatelku + AP
 7. Připravované akce ZŠ a MŠ do konce školního roku
 8. Provoz MŠ o letních prázdninách
 9. Připomínky od rodičů
 10. Podněty a návrhy členů ŠR
 11. Závěry z pedagogické rady + provozní porada
 12. Termín příštího zasedání
 13. Diskuze

 

Zasedání ŠR proběhlo 21.3.2022. Další setkání je plánované v polovině května 2022.

Program zasedání školské rady 21. 3. 2022

 1. Zápis do MŠ 2022
 2. Zápis do ZŠ 200
 3. Prázdninový provoz MŠ
 4. Volná pracovní pozice vychovatelky ŠD
 5. Připravované akce ZŠ a MŠ do konce školního roku
 6. Závěr pedagogické rady 3/22 – požadavky ZŠ + MŠ
 7. Podněty a návrhy členů ŠR
 8. Termín příštího zasedání
 9. Diskuze

 

Kontakty na členy ŠR: 

Mgr. Jana Srpová, DiS.: tel.:721 634 18

PhDr. Julie Šebelová: 724 814 244

Bc. Taťána Hrbáčková: 725 393 500

 

 

Školská rada pro období od 5/21 - 5/24

Zasedání Školské rady proběhlo 12. 10. 2021. Hlavní body programu: Schválení výroční zprávy, schválení jednacího řádu ŠR.

V květnu 2021 proběhla volba členů do školské rady.

24. 6. 2021 proběhla volba předsedkyně ŠR.

Předsedkyně ŠR + zapisovatelka - Mgr. Jana Srpová, DiS.

Členové ŠR: Bc. Taťána Hrbáčková, PhDr. Julie Šebelová

 

Bc. Taťána Hrbáčková  /zástupce školské rady za rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ/

PhDr. Julie Šebelová /zástupce školské rady za zřizovatele/

Mgr. Jana Srpová, DiS./zástupce školské rady za zaměstnance ZŠ a MŠ/

 

Schůze školské rady ve školním roce 2021/2022: 

Schůze školské rady ve školním roce 2020/2021: 24.6.2021

Schůze školské rady ve školním roce 2019/2020

30. 8. 2019

9. 10. 2019

16. 3. 2020

Zápisy ze schůzí jsou k dispozici u ředitelky ZŠ nebo u členů ŠR.


 

Attachments:
Download this file (img20230201_22213488.jpg)img20230201_22213488.jpg[ ]337 kB