ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Osvračín

 

Ředitelka ZŠ a MŠ:                     Mgr. Vlasta Pflugová

 

Učitelky ZŠ:                                Mgr. Vlasta Pflugová

                                                    Mgr. Dana Pavlasová

                                                    Ing. Zdena Mundilová

 

Vychovatelka ŠD:                       Bc. Jana Srpová, DiS.

 

Asistentky pedagoga ZŠ:             Bc. Jana Srpová, DiS.

                                                     Zuzana Šullerová

 

Učitelky MŠ:                               Jitka Faloutová

                                                     Eliška Rumlová

 

Vedoucí školní jídelny:                Zuzana Šullerová

Kuchařka:                                    Jiřina Bozděchová

Pomocná kuchařka:                      Blanka Pezlová

Uklízečka, školnice                    Lucie Duchoňová