ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Osvračín 2022/2023

 

Ředitelka ZŠ a MŠ:   Mgr. Vlasta Pflugová

 

Učitelky ZŠ:              Mgr. Vlasta Pflugová - třídní učitelka 3., 4. a 5. ročník

                                   Mgr. Michaela Nathanská - třídní učitelka 1. a 2. ročník

                                   Mgr. Jana Srpová, DiS.

 

Asistent pedagoga:    Marie Žáčková                              

Vychovatelka ŠD:       Marie Žáčková

                                                     

Učitelky MŠ:              Jitka Faloutová- vedoucí učitelka MŠ

                                    Eliška Rumlová

 

Vedoucí školní jídelny: Jana Nebřenská

Kuchařka:                     Jana Nebřenská

Pomocná kuchařka:      Lucie Duchoňová

Uklízečka, školnice     Lucie Duchoňová