ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ceník obědů

Organizační řád školní kuchyně a jídelny

Odebrané obědy jsou inkasovány k 17. Dni v měsíci nebo musí být uhrazeny složenkou do konce daného měsíce.

Školní kuchyně vaří obědy pro MŠ, ZŠ, zaměstnance a cizí strávníky.

Školní kuchyně dále připravuje přesnídávky a svačiny pro děti MŠ a v rámci doplňkové činnosti pro žáky ZŠ.

 

Finanční poplatky a normy jsou platné k 1. 5. 2019 a stanoveny:

                                                                                                                       finanční norma                               poplatek

MATEŘSKÁ ŠKOLA (10+22+8+5)                                                                 45,- Kč                                               45,- Kč

MATEŘSKÁ ŠKOLA 7-10 LET (10+27+8+5)                                                  50,- Kč                                               50,- Kč

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  (1. - 4. ROČNÍK)

Přesnídávka+nápoj                                                                                        16,- Kč                                               19,- Kč

Svačina + nápoj                                                                                            14,- Kč                                               17,- Kč

Oběd                                                                                                            28,- Kč                                               28,- Kč

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA II. STUPEŇ    

Přesnídávka+nápoj                                                                                        16,- Kč                                               19,- Kč

Svačina + nápoj                                                                                            14,- Kč                                               17,- Kč

Oběd                                                                                                            31,- Kč                                               31,- Kč

  

ZAMĚSTNANCI                                                                                            44,- Kč                                               38,- Kč

CIZÍ STRÁVNÍCI                                                                                         44,- Kč                                               70,- Kč

Děti MŠ a žáci ZŠ:

Při nástupu se vyplní přihláška a uhradí stanovená jistina pro kategorie strávníků. Odhlašování den předem, nejpozději do 8 hodiny v kuchyni při onemocnění. Nárok na oběd není v době prázdnin a nemoci. Mohou se stravovat za cenu cizích strávníků.

Zaměstnanci:

Musí se stravovat na pracovišti (není povolen výdej do jídlonosičů). V době nemoci nemají nárok na oběd.

Cizí strávníci:

Vaří se jen v rámci kapacity kuchyně. Přihlašování a odhlašování ústně nebo telefonicky den předem.

Doba výdeje 10.30 – 11.15 hod.

 Výdej probíhá u vedlejšího vchodu (cizím osobám není povolen přístup do kuchyně a výdejny).

Výdej je prováděn do přinesených jídlonosičů.

Jídelna odmítá výdej do špinavých jídlonosičů.

                                                                                                                      Schváleno  25. 4. 2019 s účinností od 1.5.2019