ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ceník obědů od 1.1.2023

Organizační řád školní kuchyně a jídelny

Odebrané obědy jsou inkasovány k 17. dni v měsíci nebo musí být uhrazeny složenkou do konce daného měsíce.

Školní kuchyně vaří obědy pro MŠ, ZŠ, zaměstnance a cizí strávníky.

Školní kuchyně dále připravuje přesnídávky a svačiny pro děti MŠ a v rámci doplňkové činnosti pro žáky ZŠ.

 

Finanční poplatky a normy jsou platné k 1. 1. 2023 a stanoveny:

                                                                                                                finanční norma                                      poplatek

MATEŘSKÁ ŠKOLA (11+24+9+5)                                                                 49,- Kč                                               49,- Kč

MATEŘSKÁ ŠKOLA 7-10 LET (11+30+9+5)                                                  55,- Kč                                               55,- Kč

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  1. - 4.ročník

Přesnídávka+ nápoj                                                                                       17,- Kč                                               21,- Kč

Svačina + nápoj                                                                                            15,- Kč                                               19,- Kč

Oběd                                                                                                            32,- Kč                                               32,- Kč

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 5. ročník     

Přesnídávka+ nápoj                                                                                       17,- Kč                                               21,- Kč

Svačina + nápoj                                                                                            15,- Kč                                               19,- Kč

Oběd                                                                                                            34,- Kč                                               34,- Kč

  

ZAMĚSTNANCI                                                                                            54,- Kč                                               42,- Kč

CIZÍ STRÁVNÍCI                                                                                         54,- Kč                                               85,- Kč

Děti MŠ a žáci ZŠ:

Při nástupu se vyplní přihláška a uhradí stanovená jistina pro kategorie strávníků. Odhlašování den předem, v nutném případě do 8.00 hodin v kuchyni (při onemocnění). Nárok na oběd není v době prázdnin a nemoci. Mohou se stravovat za cenu cizích strávníků.

Zaměstnanci:

Musí se stravovat na pracovišti (není povolen výdej do jídlonosičů). V době nemoci nemají nárok na oběd.

Cizí strávníci:

Vaří se jen v rámci kapacity kuchyně. Přihlašování a odhlašování ústně nebo telefonicky den předem.

Doba výdeje: Cizí strávníci 10.15 – 10.45 hod.

Doba výdeje: Děti MŠ svačina 8.45 hod., oběd od 11.30 hod., odpolední svačina od 12.30 -14.30 hod.

Doba výdeje ZŠ: svačina 9.45 hod., oběd od 11.45 -12.45 hod., odpolední svačina 14.30 hod.

Výdej probíhá u vedlejšího vchodu (cizím osobám není povolen přístup do kuchyně a výdejny).

Výdej je prováděn do přinesených jídlonosičů.

Jídelna odmítá výdej do špinavých jídlonosičů.

 

                                                                                                                      Schváleno  22.12. 2022 s účinností od 1.1.2023