ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zápis do MŠ

Zápis dětí do Mateřské školy Osvračín pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí do Mateřské školy v Osvračíně (podání Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání) se bude konat

dne 6. května 2024 od 15.00 do 17.00 hodin ve třídě MŠ. Rodiče (zákonní zástupci) s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, jejíž součástí je potvrzení o zdravotní způsobilosti a řádném očkování.

V naší školce se řídíme školním vzdělávacím programem ,,Se sluníčkem tam a zpět, obletíme celý svět", který je určen pro děti všech věkových kategorií v mateřské škole. V projektu se vzájemně prolínají všechny výchovné činnosti a oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

V případě, že nemáte možnost si formulář vytisknout z webových stránek školy, bude rovněž připraven k vyzvednutí ve třídě MŠ v pracovní dny od 6.30 hodin do 8 hodin nebo od 12 hodin do 13 hodin.

Přijímat se budou děti dle stanovených kritérií.

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy:

 1. Děti s trvalým pobytem v Osvračíně a spádových obcích v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné.
 2. Děti s trvalým pobytem v Osvračíně a spádových obcích podle data narození (od nejstaršího přihlášeného dítěte do počtu volné kapacity MŠ).
 3. Děti, z mimospádových obcí, kde zákonní zástupci zvolili naši MŠ jako vhodnou pro předškolní vzdělávání dítěte (od nejstaršího přihlášeného dítěte do počtu volné kapacity MŠ).

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2024 věku pěti let.

 

 Žádost-o-přijetí-MŠ 2024/2025 na webových stránkách školy.

Informace pro rodiče

Co se týče znalostí a dovedností dítěte před nástupem do MŠ – pro dobrou adaptaci je výhodou, pokud má dítě základní prvky v sebeobsluze (umí jít na WC, umí si umýt ruce, umí se najíst, zvládá přiměřeně oblékání, umí se dorozumět s ostatními). To vytváří pro dítě základ sebedůvěry a sebejistoty a lépe s v MŠ cítí.

Co by mělo dítě znát před nástupem do MŠ

 • Znát své jméno a příjmení.
 • Umět si říci, co chce nebo potřebuje.
 • Spolupracovat při oblékání a svlékání.
 • Umět nazouvat a vyzouvat obuv.
 • Vysmrkat se a používat kapesník.
 • Držet správně lžíci a umět se najíst.
 • Při jídle sedět u stolu.
 • Umět pít z hrnečku.
 • Používat toaletu.
 • Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku.
 • Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku.

V Osvračíně dne: 26. 2. 2024                   Mgr. Jana Pluhařová, ředitelka školy