ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

výroční zpráva 2016/2017

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2016/2017

 

Základní Škola a Mateřská škola Osvračín, příspěvková organizace

Osvračín 188, 345 61 Staňkov

IČ 75005298

Telefon 379 427 039

www.zsosvracin.cz

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zřizovatelem je Obec Osvračín

Školská rada byla zřízena 19.10.2005

Předsedkyní je paní Alena Králová

                     Členky : Ludmila Veverková

                                    Vlasta Pflugová

 

Součástí školy jsou : Základní škola

                                     Mateřská škola

                                     Školní družina

                                     Školní jídelna

Ředitelkou Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace byla na základě konkurzního řízení ze dne 28. 6. 2012 jmenována Mgr. Dana Pavlasová s účinností od 1.8.2012

 

Základní škola

IZO  102004145

Škola má kapacitu 40 žáků. K 30. 9. 2016 školu navštěvovalo 29 žáků.

V I.(1.,2.3.) bylo 6 žáků 1. ročníku , 6 žáků 2. ročníku a 5 žáků 3.ročníku.

V II. (4.,5.) 7 žáků 4. ročníku, 5  žáků 5. ročníku.

 

 

Mateřská škola

IZO 107540380

Mateřská škola má kapacitu 30 žáků. K 30. 9. 2015 školu navštěvovalo 19 dětí.

 

Školní družina

IZO 115000305

Školní družinu navštěvovalo 27 dětí.

Školní družina naplňuje školní vzdělávací program pro školní družinu a jeho součástí jsou kroužky – hra na flétnu, sportovní hry, kroužek tvořivosti, čtenářský kroužek, společenské hry a informatika.

 

 Školní jídelny

 IZO 102604703

Školní jídelna má kapacitu 100 jídel. Aby byla využita kapacita, má jídelna doplňkovou činnost. Vaří pro děti a žáky, ale zároveň i pro cizí strávníky.

 

Personální údaje

Všechny zaměstnankyně jsou ženy.

20 – 30 let  1 zaměstnankyně

31 – 40 let 3 zaměstnankyně

41 – 50 let 3 zaměstnankyně

51 – 60 let 3 zaměstnankyně

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

4 zaměstnankyně mají vysokoškolské vzdělání

4  zaměstnanců má středoškolské vzdělání

2  jsou vyučeny

V mateřské škole pracují dvě zkušené kvalifikované učitelky.

V základní škole došlo ke změně. Jedna z učitelek odešla na mateřskou dovolenou. Získali jsme novou školnici.

 

 

Vzdělávací program školy

Všichni žáci se učili podle ŠVP ZV Tvořivá škola, č. j. 98/2009, ŠVP PV

 

Hodnocení žáků

Všichni žáci prospěli, 22 žáků prospělo s vyznamenáním.

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogičtí zaměstnanci se zúčastnili 9 vzdělávacích akcí.

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Škola spolupracuje  s SPC Horšovský Týn a PPP Domažlice. Probíhaly i akce samostatně pořádané školou.

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Škola pořádá spoustu aktivit, některé pro širokou veřejnost. Jsme školou otevřenou.

 

 

Akce mateřské školy

 

 

 

 

 

Akce MŠ 2015/2016

 

21.9.2015

Dravci – beseda s ukázkami

   

8.11.2015

Malování na dřevěné výřezy

29.11.2015

Besídka  a rozsvícení stromu  na zámku

 

Solná jeskyně - 5 návštěv

5.1.2016

Mobilní planetárium

17.2.2016

Jak Vendelín s čerty vařil - divadlo H. Týn

26.2.2016

O Palečkovi - Divadlo z Bedny

10.3.2016

Návštěva Svíčkárny Rodos

16.3.2016

Byl jednou jeden Ostrov - kino H.Týn

30.3.2016

Zápis dětí do MŠ

 

6.4.2016

Čertův švagr - divadlo H. Týn

14.4.2016

Den otevřených dveří

19.4.2016

Fadis Osiva H. Týn - exkurze

4.5.2016

Tři přadleny - divadlo H. Týn

31.5.2016

Besídka MŠ, pasování

3.6.2016

Vítání občánků

 

14.6.2016

Prezentace Policie ČR

15.6.2016

Dinopark Plzeň - výlet

21.6.2016

Zámek H. Týn - výlet

21.6.2016

Hasiči - prezentace techniky

30.6.2016

Spaní v MŠ

 
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce základní školy

 

1.9.2015

Slavnostní zahájení školního roku

23.9.2015

Strach má velké oči - divadlo H. Týn

18.11.2015

Malování na dřevěné výřezy

29.11.2015

Besídka a rozsvícení stromu na zámku

14.12.2015

Vánoční dílna - společně s rodiči

15.12.2015

Přednáška . Vánoce v Evropě - ing. Němcová

16.12.2015

Vánoční trh

   

22.12.2015

Vánoční zvyky, tradice - projekt

5.1.2016

Mobilní planetárium

 

26.2.2016

O Palečkovi - Divadli z bedny

1.4.2016

Noc s Andersenem - spaní ve škole

10.3.2016

Svíčkárna Rodos

   

6.4.2016

Čertův švagr - divadlo H. Týn

14.4.2016

Den otevřených dveří

 

4.5.2016

Tři přadleny - divadlo H. Týn

19.4.2016

Exkurze Fadis H. Týn

 

23.-27.5.2016

Plavání Kdyně

   

14.6.2016

PrezentacePolicie ČR

 

21.6.2016

Návštěva hasičů

 

23.6.2016

Výlet statek - Újezd nade Mží

30.6.2016

Slavnostní zakončení školního roku

       

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Přijímací řízení do MŠ a ZŠ

Proběhlo přijímací řízení. Do MŠ bylo přijato 2 dětí a do ZŠ 8 ne dětí.

 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti

V tomto školním roce neproběhlo ve škole kontrolní šetření ČŠI, ale škola se zúčastnila Výběrového zjišťování výsledků žáků. Výsledky přikládám jako přílohu.

Ve škole proběhla i kontrola BOZP a kontrola KHS Plzeň.  Nebyla nalezena  závažná porušení předpisů.

 

 

Základní údaje o hospodaření školy

Hospodaření v roce 2016 skončilo se ztrátou – hospodářským výsledkem  - 3574,25 Kč. Ztráta byla uhrazena z rezervního fondu školy.

 

Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů

Zapojili jsme se do projektů Ovoce do škol.

                                                   Mléko do škol

                                                   Recyklohraní

                                                    Kyberšikana

                                                    

                             

 

 

 

V Osvračíně dne 25. 9. 2017                             Mgr. Dana Pavlasová

 

Schváleno školskou radou dne ……………………..

                                                            

                                             Předsedkyně školské rady………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

 

Základní Škola a Mateřská škola Osvračín, příspěvková organizace

Osvračín 188, 345 61 Staňkov

IČ 75005298

Telefon 379 427 039

www.zsosvracin.ce

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zřizovatelem je Obec Osvračín

Školská rada byla zřízena 19.10.2005

Předsedkyní je paní Alena Králová

                     Členky : Ludmila Veverková

                                    Hana Kohoutová Tauscher

 

Součástí školy jsou : Základní škola

                                     Mateřská škola

                                     Školní družina

                                     Školní jídelna

Ředitelkou Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace byla na základě konkurzního řízení ze dne 28. 6. 2012 jmenována Mgr. Dana Pavlasová s účinností od 1.8.2012

 

Základní škola

IZO  102004145

Škola má kapacitu 40 žáků. K 30. 9. 2015 školu navštěvovalo 31 žáků.

V I.(1.,2.) bylo 7 žáků 1. ročníku a 7 žáků 2. ročníku.

V II. (3.,4.,5.) 7 žáků 3. ročníku, 7 žáků 4. ročníku, 3 žáci 5. ročníku.

 

 

Mateřská škola

IZO 107540380

Mateřská škola má kapacitu 30 žáků. K 30. 9. 2015 školu navštěvovalo 24 dětí.

 

Školní družina

IZO 115000305

Školní družinu navštěvovalo 27 dětí.

Školní družina naplňuje školní vzdělávací program pro školní družinu a jeho součástí jsou kroužky – hra na flétnu, sportovní hry, kroužek tvořivosti, čtenářský kroužek, společenské hry a informatika.

 

 Školní jídelny

 IZO 102604703

Školní jídelna má kapacitu 100 jídel. Aby byla využita kapacita, má jídelna doplňkovou činnost. Vaří pro děti a žáky, ale zároveň i pro cizí strávníky.

 

Personální údaje

Všechny zaměstnankyně jsou ženy.

20 – 30 let  1 zaměstnankyně

31 – 40 let 3 zaměstnankyně

41 – 50 let 3 zaměstnankyně

51 – 60 let 3 zaměstnankyně

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

3 zaměstnankyně mají vysokoškolské vzdělání

4  zaměstnanců má středoškolské vzdělání

3  jsou vyučeny

V mateřské škole pracují dvě zkušené kvalifikované učitelky.

V základní škole došlo ke změně. Jedna z učitelek odešla na mateřskou dovolenou. Získali jsme novou školnici.

 

 

Vzdělávací program školy

Všichni žáci se učili podle ŠVP ZV Tvořivá škola, č. j. 98/2009, ŠVP PV

 

Hodnocení žáků

Všichni žáci prospěli, 24 žáků prospělo s vyznamenáním.

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogičtí zaměstnanci se zúčastnili 11 vzdělávacích akcí.

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Škola spolupracuje  s SPC Horšovský Týn a PPP Domažlice. Probíhaly i akce samostatně pořádané školou.

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Škola pořádá spoustu aktivit, některé pro širokou veřejnost. Jsme školou otevřenou.

 

 

Akce mateřské školy

 

 

 

 

 

Akce MŠ 2015/2016

 

23.9.2015

Strach má velké oči - divadlo H. týn

21.10.2015

Hudební pořad - H. Týn

8.11.2015

Malování na dřevěné výřezy

29.11.2015

Besídka  a rozsvícení stromu  na zámku

 

Solná jeskyně - 5 návštěv

5.1.2016

Mobilní planetárium

17.2.2016

Jak Vendelín s čerty vařil - divadlo H. Týn

26.2.2016

O Palečkovi - Divadlo z Bedny

10.3.2016

Návštěva Svíčkárny Rodos

16.3.2016

Byl jednou jeden Ostrov - kino H.Týn

30.3.2016

Zápis dětí do MŠ

 

6.4.2016

Čertův švagr - divadlo H. Týn

14.4.2016

Den otevřených dveří

19.4.2016

Fadis Osiva H. Týn - exkurze

4.5.2016

Tři přadleny - divadlo H. Týn

31.5.2016

Besídka MŠ, pasování

3.6.2016

Vítání občánků

 

14.6.2016

Prezentace Policie ČR

15.6.2016

Dinopark Plzeň - výlet

21.6.2016

Zámek H. Týn - výlet

21.6.2016

Hasiči - prezentace techniky

30.6.2016

Spaní v MŠ

 
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce základní školy

 

1.9.2015

Slavnostní zahájení školního roku

23.9.2015

Strach má velké oči - divadlo H. Týn

18.11.2015

Malování na dřevěné výřezy

29.11.2015

Besídka a rozsvícení stromu na zámku

14.12.2015

Vánoční dílna - společně s rodiči

15.12.2015

Přednáška . Vánoce v Evropě - ing. Němcová

16.12.2015

Vánoční trh

   

22.12.2015

Vánoční zvyky, tradice - projekt

5.1.2016

Mobilní planetárium

 

26.2.2016

O Palečkovi - Divadli z bedny

1.4.2016

Noc s Andersenem - spaní ve škole

10.3.2016

Svíčkárna Rodos

   

6.4.2016

Čertův švagr - divadlo H. Týn

14.4.2016

Den otevřených dveří

 

4.5.2016

Tři přadleny - divadlo H. Týn

19.4.2016

Exkurze Fadis H. Týn

 

23.-27.5.2016

Plavání Kdyně

   

14.6.2016

PrezentacePolicie ČR

 

21.6.2016

Návštěva hasičů

 

23.6.2016

Výlet statek - Újezd nade Mží

30.6.2016

Slavnostní zakončení školního roku

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Přijímací řízení do MŠ a ZŠ

Proběhlo přijímací řízení. Do MŠ bylo přijato 4 dětí a do ZŠ 6 dětí.

 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti

V tomto školním roce proběhlo ve škole kontrolní šetření ČŠI. Kontrola objevila a pojmenovala silná i slabá místa školy. Škola nadále pracuje s kontrolním zjištěním ČŠI.

Ve škole proběhla i kontrola BOZP. Nebyla nalezena žádná závažná porušení předpisů.

 

 

Základní údaje o hospodaření školy

Hospodaření v roce 2015 skončilo se ziskem – hospodářským výsledkem 655,18 Kč Tyto peníze byly vloženy do rezervního fondu školy.

 

Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů

Zapojili jsme se do projektů Ovoce do škol.

                                                   Recyklohraní

                                                    Kyberšikana

                                                    Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením

                              

 

 

 

V Osvračíně dne 4. 10. 2016                             Mgr. Dana Pavlasová

 

Schváleno školskou radou dne ……………………..

                                                             

                                             Předsedkyně školské rady………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní Škola a Mateřská škola Osvračín, příspěvková organizace

 

Osvračín 188, 345 61 Staňkov

 

IČ 75005298

 

Telefon 379 427 039

 

www.zsosvracin.cz

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zřizovatelem je Obec Osvračín

 

Školská rada byla zřízena 19.10.2005

 

Předsedkyní je paní Alena Králová

 

                     Členky : Ludmila Veverková

 

                                    Hana Kohoutová Tauscher

 

Součástí školy jsou : Základní škola

 

                                     Mateřská škola

 

                                     Školní družina

 

                                     Školní jídelna

 

Ředitelkou Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace byla na základě konkurzního řízení ze dne 28. 6. 2012 jmenována Mgr. Dana Pavlasová s účinností od 1.8.2012

 

Základní škola

 

IZO  102004145

 

Škola má kapacitu 40 žáků. K 30. 9. 2014 školu navštěvovalo 29 žáků.

 

V I.(1.,2.) bylo 7 žáků 1. ročníku a 7 žáků 2. ročníku.

 

V II. (3.,4.,5.) 7 žáků 3. ročníku, 3 žáci 4. ročníku, 5 žáků 5. ročníku.

 

Mateřská škola

 

IZO 107540380

 

Mateřská škola má kapacitu 30 žáků. K 30. 9. 2014 školu navštěvovalo 23 dětí.

 

Školní družina

 

IZO 115000305

 

Školní družinu navštěvovalo 24 dětí.

 

Školní družina naplňuje školní vzdělávací program pro školní družinu a jeho součástí jsou kroužky – hra na flétnu, sportovní hry, kroužek tvořivosti, čtenářský kroužek, společenské hry a informatika.

 

 

 

 IZO 102604703

 

Školní jídelna má kapacitu 100 jídel. Aby byla využita kapacita, má jídelna doplňkovou činnost. Vaří pro děti a žáky, ale zároveň i pro cizí strávníky.

 

Personální údaje

 

Všechny zaměstnankyně jsou ženy.

 

20 – 30 let  1 zaměstnankyně

 

31 – 40 let 3 zaměstnankyně

 

41 – 50 let 3 zaměstnankyně

 

51 – 60 let 3 zaměstnankyně

 

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

 

2 zaměstnankyně mají vysokoškolské vzdělání

 

5  zaměstnanců má středoškolské vzdělání

 

3 zaměstnanci jsou vyučeni

 

V tomto školním roce nastoupila do mateřské školy kvalifikovaná učitelka mateřské školy.

 

Učitelka 1. stupně odešla na mateřskou a rodičovskou dovolenou a na její místo nastoupila učitelka, která si kvalifikaci dodělává.

 

Vzdělávací program školy

 

Všichni žáci se učili podle ŠVP ZV Tvořivá škola, č. j. 98/2009

 

Hodnocení žáků

 

Všichni žáci prospěli, 24 žáků prospělo s vyznamenáním.

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Pedagogičtí zaměstnanci se zúčastnili 5 vzdělávacích akcí.

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

 

Škola spolupracuje  s SPC Horšovský Týn a PPP Domažlice. Probíhaly i akce samostatně pořádané školou.

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

Škola pořádá spoustu aktivit, některé pro širokou veřejnost. Jsme školou otevřenou.

 

Akce mateřské školy

 

2.10.2014

Hrajeme si na Afriku - hudební pořad

 

8.10.2014

Matylda zasahuje - divadlo Horšovský Týn

 

12.11.2014

Tři bratři - pohádka Horšovský Týn

 

30.11.2014

Vánoční besídka na zámku, trhy

 

3.12.2014

Zahrada - divadlo v Horšovském Týně

 

5.12.2014

Čertovská nadílka v MŠ

 

15.12.2014

Vánoční stromeček - rozbalování dárků

 

14.1.2015

Pohádky pod Řípem divadlo H. T.

 

17.3.2015

Písničky z pohádky - hudební vystoupení

 

31.3.2015

Zápis dětí do MŠ

 

15.4.2015

Princezna se zlatou hvězdou na čele

 

16.4.2015

Den otevřených dveří

 

27.4.2015

Urban - hudební nástroje se představují

 

5.5.2015

Focení dětí

 

20.5.2015

Na paloučku.. Divadlo Horšovský Týn

 

11.6.2015

Výlet do ZOO

 

12.6.2015

Předškoláci na návštěvě ve škole

 

18.6.2015

Besídka s pasováním

 

19.6.2015

Vítání občánků

 

25.6.2015

Zmrzlinový pohár v místní restauraci

 

26.6.2015

Slavnostní rozloučení s MŠ

 
     

 

Akce základní školy

 

9.9.2014

Beseda e-bezpečí

   

2.10.2014

Hrajeme si na Afriku (hudební) Dvořáček

8.10.2014

Matylda zasahuje - divadlo HT

 

13.11.2014

Den otevřených dveří

 

30.11.2014

Besídka - zámek

   

19.12.2015

Vánoce- projekt

   

14.1.2015

Staré pověsti české,divadlo HT

20.1.2015

Zápis do ZŠ

   

23.2.-1.3.2015

Jarní prázdniny

   

17.3.2015

Písničky z pohádek , hudební

 

20.3.2015

Klokan-matematická soutěž

 

1.4.2015

Velikonoce - projekt

 

15.4.2015

Princezna se zlatou hvězdou na čele- HT

16.4.2015

Den otevřených dveří

 

27.4.2015

Jí nic, já muzikant - Urbánek

 

13.5.2015

Fotografování

   

19.5.-25.5.2015

plavání

     

11.6.2015

výlet MŠ do ZOO

   

12.6.2015

návštěva předškoláků ve škole

16.6.2015

výlet ZŠ  Planetárium

 

18.6.2015

Besídka MŠ

   

19.6.2015

Vítání občánků

   

23.6.2015

Cvičení v přírodě - Staňkov

 

26.6.2015

Slavnostní zakončení školního roku

         

 

Přijímací řízení do MŠ a ZŠ

 

Proběhlo přijímací řízení. Do MŠ bylo přijato 6 dětí a do ZŠ 7 dětí.

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti

 

V tomto školním roce neproběhla ve škole žádná inspekční  činnost.

 

Základní údaje o hospodaření školy

 

Hospodaření v roce 2014 skončilo se ziskem 44 003,7Kč.

 

Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů

 

Zapojili jsme se do projektů Ovoce do škol.

 

                                                   Recyklohraní

 

                                                    Kyberšikana

 

                               Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením

 

                               Podpora polytechnické výchovy v základních a mateřských školách

 

 

 

 

 

 

 

V Osvračíně dne 7. 10. 2015                                                    Mgr. Dana Pavlasová

 

 

 

Schváleno školskou radou dne ……………………..

 

                                                                                          …………………………………………………

 

                                                                                          předsedkyně školské rady